“ของขวัญจากฟากฟ้า”

เชิญร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เดือนพฤศจิกายน “ของขวัญจากฟากฟ้า”

ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ภายในกิจกรรม…

  • โซนนิทรรศการ : ของขวัญจากฟากฟ้า เรียนรู้ความสำคัญของน้ำในรูปแบบของฝน
  • โซนกิจกรรมการเรียนรู้ : จากขั้นตอนการทำฝนหลวง ขั้นก่อกวน,ขั้นเลี้ยงให้อ้วน,ขั้นโจมตี

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และ ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

 

** สอบถามโทร. 02 – 136 6380  หรือ Facebook : ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าเเละระบบนิเวศ ปตท.