แนะนำ

แนะนำการใช้งาน

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

คำถามที่พบบ่อย

ใครสามารถใช้บริการ OBEC Content Center ได้บ้าง?

สามารถดูรายละเอียดการใช้งาน OBEC Content Center ได้ตามตารางรายการด้านล่างนี้

  1. หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม OBEC CONTENT CENTER แล้ว
  2. คลิกที่เมนูด้านบนคลิกคำว่าเข้าสู่ระบบ
  3. คลิกคำว่าสมัครสมาชิก
  4. กรอกข้อมูลที่จำเป็น กรณีที่เป็น ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้ใช้ e-mail ที่เป็น obecmail.obec.go.th
  5. คลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิกเพื่อส่งข้อมูล

เป็นการยืนยันตัวตนเพื่อระบุว่า คุณคือบุคลากรในสังกัดของ สพฐ.

ได้ แค่คุณมีผู้ใช้ (Username) เดียวก็สามารถใช้งาน OBEC Content Center และโปรแกรม Authoring Tool ได้กับทุกอุปกรณ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android, iOS และ Windows

ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคคาลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ.

แอพลิเคชั่น (Android, iOS และ Windows), หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา

Content ที่สร้างขึ้นต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น ทั้งที่เป็นกฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยผู้สร้างและผู้อัพโหลด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด