“Book Clinic : D.I.Y หนังสือซ่อมได้”

ขอเชิญผู้รักหนังสือมารู้จักวิธีการซ่อมและรักษาปกหนังสืออย่างง่าย

“Book Clinic : D.I.Y หนังสือซ่อมได้”

 

พบกันในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องคลังความรู้ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน มิวเซียมสยาม

*ไม่เสียค่าใช้จ่าย

*ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนแล้ว
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ

 

#เงื่อนไขของหนังสือที่เข้าร่วม Workshop

 • เป็นหนังสือส่วนตัวของท่านเอง จำนวน 2 เล่ม
 • เป็นหนังสือที่ชำรุดปกหรือสันกาวหลุดจากตัวเล่ม
 • ในกรณีที่ท่านไม่มีหนังสือชำรุด สามารถนำหนังสือใหม่มาร่วมกิจกรรมเพื่อห่อปกได้
 • หนังสือมีความหนาไม่เกิน 200 หน้า
 • ทางมิวเซียมสยามจะจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการร่วมกิจกรรมทั้งหมด
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม

กำหนดการ

 • 13.00 น. ลงทะเบียน
 • 13.30 น. แนะนำวิธีการซ่อมและถนอมหนังสือ  โดยบรรณารักษ์ ห้องคลังความรู้
 • 14.00 น. สาธิตการซ่อมหนังสือ และผู้เข้าร่วมลงมือปฏิบัติ
 • 15.30 น. สาธิตการห่อปกหนังสือ และผู้เข้าร่วมลงมือปฏิบัติ
 • 16.30 น. ปิดกิจกรรมการซ่อมและห่อปกหนังสือ

หมายเหตุ : ท่านสามารถพักเบรคได้ตามความพอใจ โดยไม่กำหนดระยะเวลา