OBEC Content Center

คำถามที่พบบ่อย

A : สามารถดูรายละเอียดการใช้งาน OBEC Content Center ได้ตามตารางรายการด้านล่างนี้
รายละเอียด
สพฐ.
ผู้ใช้ทั่วไป นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา
ใช้งาน Content Center
ใช้งานคู่มือครู
ใช้งาน Authoring Tool
อัพโหลด Content ผ่าน Authoring Tool
มองเห็นข้อมูลภายในที่จัดทำโดย สพฐ.
มีส่วนร่วมในการกลั่นกรองเนื้อหา
A :
 1. หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม OBEC CONTENT CENTER แล้ว
 2. คลิกที่เมนูด้านบนคลิกคำว่าเข้าสู่ระบบ
 3. คลิกคำว่าสมัครสมาชิก
 4. กรอกข้อมูลที่จำเป็น กรณีที่เป็น ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้ใช้ e-mail ที่เป็น obecmail.obec.go.th
 5. คลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิกเพื่อส่งข้อมูล
A : เป็นการยืนยันตัวตนเพื่อระบุว่า คุณคือบุคลากรในสังกัดของ สพฐ.
A : ได้ แค่คุณมีผู้ใช้ (Username) เดียวก็สามารถใช้งาน OBEC Content Center และโปรแกรม Authoring Tool ได้กับทุกอุปกรณ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android, iOS และ Windows
A : ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคคาลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ.
A : แอพลิเคชั่น (Android, iOS และ Windows), หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา
A : Content ที่สร้างขึ้นต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น ทั้งที่เป็นกฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยผู้สร้างและผู้อัพโหลด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คุณสมบัติเด่น

โปรแกรมแผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

OBEC Content Center


 • แสดงผลได้ทั้ง 3 ระบบ (Android, iOS, Windows)
 • มีเนื้อหาให้เลือกกว่า 5,000 รายการ
 • รองรับการใช้งาน
  • eBook(ePub) 2.0 และ eBook(ePub) 3.0
  • โปรแกรม ประเภท Native application
  • VDO Streaming และ YouTube
  • รูปภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย
  • บทความ,งานวิจัย
 • อัพเดตเนื้อหาใหม่ตลอดเวลา

โปรแกรมสร้างเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

OBEC Authoring Tool


 • User Interface ใช้งานง่ายและสะดวก
 • รองรับการแปลงไฟล์จาก Microsoft Word และ Microsoft Power Point
 • รองรับการนำเข้าและแทรกไฟล์หลากหลายประเภท ข้อความ,เสียง,รูปภาพ,วิดิทัศน์,รูปทรง,ตาราง,แผนภูมิ,แกเลอลี่,วัตถุสามมิติ,ป๊อบอัพ
 • สามารถ export เป็น eBook 2.0 และ 3.0 ได้
 • สามารถ อัพโหลด Ebook ขึ้นไปเผยแพร่บน OBEC Content Center ได้

ดาวน์โหลด

โปรแกรมแผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

OBEC Content Center


แอพพลิเคชั่นสำหรับดาวน์โหลดสื่อเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีเนื้อหามากที่สุด ครอบคลุมทุกระดับปีการศึกษา
สำหรับอุปกรณ์แท็บเล็ตบนทุกระบบปฏิบัติการ

ดาวน์โหลด

คู่มือการติดตั้ง Content Center : Android, Windows
คู่มือการใช้งาน Content Center : PDF

โปรแกรมสร้างเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

OBEC Authoring Tool


โปรแกรมผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
โดยการคลิกเพียงครั้งเดียว
สามารถรองรับกับทุกระบบปฏิบัติการ

ดาวน์โหลด

คู่มือการติดตั้ง Authoring Tool : Windows
คู่มือการใช้งาน Authoring Tool : PDF

โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์


ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนรายดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ (02) 2885-518 โทรสาร (02) 282-2744 อีเมล info_contentcenter@obecmail.obec.go.th