ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางเทคนิค
อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2557
เวอร์ชั่นปัจจุบัน : 1.0.1
ขนาดของโปรแกรม : 12 MB.
ภาษาที่แสดงผล : ไทย, English

รายละเอียด
คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC CONTENT CENTER) ที่รองรับการจัดเก็บและให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ครอบคลุม 3 ระบบปฏิบัติการ iOS, Android และWindows 8 ครอบคลุม นักเรียน คุณครูและบุคคลากรทางการศึกษา ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และรองรับการจัดเก็บตามมาตราฐานห้องสมุด

ทีมพัฒนา
- กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สำนักงานเทคโนโยยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดโปรแกรม