Think out of the Box: Creative Thinking through Movement

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2562 สถานที่: ห้อง Friends of BACC ชั้น 6 โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา 13.30-16.30 น. (ลงทะเบียน 13.00 น.) กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายและใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในการเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ กิจกรรมในครั้งนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้จินตนาการและการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามโจทย์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับชิ้นงานในนิทรรศการ “ปฏิบัติการศิลปะไทยร่วมสมัยใน “รอยแยก” ยุค 1980s – 2000s” นอกจากนั้น ผู้เรียนยังได้ฝึกคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งใส่ใจกับกระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง สุดท้ายผู้เรียนจะนำความรู้ทั้งจากชิ้นงานและความรู้ด้านการเคลื่อนไหวมาใช้ออกแบบผลงานศิลปะของตนเอง กิจกรรมการเรียนรู้ โดย ครูส้มวิภาวี ปทุมพงศ์ ครูสอนเต้นและผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหว (ปริญญาโท Dance Education จาก New York University และ Certified Movement Analyst (CMA),Laban/Bartenieff Institute […]

สนทนาสัปตสนธิ ๒: ไตร่ถาม ความหลากหลายในอุษาคเนย์

วันที่ : 23 พฤศจิกายน – 01 มีนาคม 2563 สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 – 8 โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิซันไพรด์ พิธีเปิด ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิซันไพรด์ จัดนิทรรศการ สนทนาสัปตสนธิ ๒ (SPECTROSYNTHESIS II– Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia) ซึ่งจัดแสดงผลงานของศิลปินทั้งหมด 58 ท่าน นิทรรศการดังกล่าวจะเป็นแหล่งรวมศิลปะร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดที่สะท้อนประเด็นเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ – Lesbian Gay Bisexual Transsexual and Queer) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใกล้เคียง งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเดินทางหมุนเวียนโดยมูลนิธิซันไพรด์ โดยจะแวะที่กรุงเทพฯ เป็นจุดที่ 2 ต่อเนื่องมาจากนิทรรศการ SPECTROSYNTHESIS – Asian […]

นิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ “พระนคร on the Move”

นิทรรศการหมุนเวียนชุดล่าสุดจากมิวเซียมสยาม ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับย่าน “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” ศูนย์กลางแห่งใหม่ของพระนคร ในยามที่สยามเปลี่ยนผ่านสู่โลกสมัยใหม่ . ที่นี่เอง ที่มีตัวละครจากหลากเชื้อชาติ หลายอาชีพ เข้ามาร่วมมีบทบาทในการปรับและเปลี่ยนชีวิตของคนเมือง ชาวบางกอกได้เรียนรู้ถึงวิถีแบบตะวันตกกัน . ทั้งด้านการแต่งกาย การอยู่อาศัย การใช้ชีวิตและความบันเทิง ย่านที่มีวัง มีห้างร้าน มีตลาด มีโรงหวย โรงหมอ โรงหนัง โรงชักรูป มีแม้กระทั่งโรงระบำจ้ำบ๊ะ . ลุปี พ.ศ. นี้ เมื่อสถานีรถไฟฟ้า “สามยอด” มาถึง ย่านนี้จึงเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้ง “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” จะก้าวย่างต่อไปอย่างไร? . ร่วม Move On และหาคำตอบไปพร้อมกันได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 1 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) ไม่เสียค่าเข้าชม! ณ อาคารอเนกประสงค์ […]