รูปแบบการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร (ICT-Information and Communication Technology) เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการการศึกษา เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรับการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในสังคม/เศรษฐกิจแห่งความรู้ (knowledge-based economy/society) การใช้ e-Learning นับเป็นวิถีทางอย่างหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน โดยการใช้วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการศึกษา การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-Learning เป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่น ๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเป็นการเรียนสำหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, […]

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “แสงสีสวย”

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “แสงสีสวย” วันที่ : 21 ธันวาคม 2562 สถานที่: ห้องจรัส ชั้น 3 โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา 14.00-15.20 น.

Live in the Metropolis

ชีวิตแห่งนคร วันที่ : 04 ธันวาคม – 28 ธันวาคม 2562 สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 (ห้อง P3) โดย เอกภาพ วรชินา พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.

การเรียนแบบดั้งเดิม VS การเรียนแบบออนไลน์

นักเรียนในอเมริกานั้นมีวิธีมากมายที่จะได้รับปริญญา ไม่ว่าจะเป็นการได้อนุปริญญาจากการเรียนวิทยาลัยชุมชน, การเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากการเรียนมหาวิทยาลัยทั่วไป และการได้ ปวส. จากการเรียนอาชีวะศึกษา เป็นต้น  แต่ในปัจจุบันได้มีอีกหนึ่งทางเลือกเพิ่มขึ้นมา นั่นคือ มหาวิทยาลัยออนไลน์ ที่เปิดให้นักเรียนสามารถสมัครเรียนในระดับใดก็ได้ตามที่ได้กล่าวมา แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว การเรียนทั้งสองแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบดั้งเดิม หรือการเรียนแบบออนไลน์  ก็ต่างมีข้อดี ข้อเสียและลักษณะที่แตกต่างกันไป  ดังนี้  

Obec Content Center แหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ไว้มากที่สุด

  ทำความรู้จัก Obec Content Center โปรแกรมที่รวบรวมเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการศึกษาสำหรับ นักเรียน, นักศึกษา, ครู, อาจารย์, ศึกษานิเทศก์, บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปไว้มากที่สุด ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้คุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบว่าเหมาะสมสำหรับการเผยแพร่จำนวน 8 ประเภท ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิดีทัศน์ รูปภาพ เสียง สื่อมัลติมีเดีย ข้อสอบ สื่อประเภทแฟลช รวมถึง เทมเพลต โดยผู้ใช้งาน สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อทำการติดตั้งและใช้งานได้ทันที โดยสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่บ้าน และทุกที่ๆ ต้องการอย่างไร้ขีดจำกัด ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ   ทำความรู้จัก Authoring Tool โปรแกรมสร้างสรรค์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับอ่านบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วย Authoring Tool (AT)  เครื่องมือสร้างสื่อยุค 4.0 ประกอบด้วย “โปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์” ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ […]

The Little CAMPUS by Dmalt “เล่นให้เป็นเรื่อง” ครั้งที่ 2

ซีพีเอ็น จับมือ ดีมอลต์ และสถาบันการเรียนชั้นนำกว่า 240 สถาบัน สานต่อแคมเปญ The Little CAMPUS by Dmalt ครั้งที่ 2 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “เล่นให้เป็นเรื่อง” ผ่านเวิร์คช้อปสนุกๆ ที่จะเป็นทักษะสู่การเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ (Gen Alpha) ให้ก้าวทันโลกดิจิตัล แคมเปญในครั้งนี้ได้รวบรวมสถาบันการเรียนรู้ชั้นนำและเสริมทักษะกว่า 240 แห่ง ที่อยู่ใน Education Zone ภายในศูนย์การค้าของซีพีเอ็น ทั้ง 13 สาขา อาทิเช่น โรงเรียนสอนทำขนม ABC Cooking Studio, A Little Something สถาบันเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ Clayworks, Brainschool Qualitykids, Eye level Learning Center Smart Brain โรงเรียนสอนภาษา I-Genius Kids, ECC Edufirst, I […]

10 ข้อดีการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning

                 E-Learning ในปัจจุบันหมายถึง การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศสำหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้นำเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ โดยผู้เรียนที่เรียนจาก E-Learning นี้ ส่วนใหญ่แล้วจะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ ซึ่งหมายถึงจากเครื่องที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซึ่งวันนี้จะขอนำเสนอประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Learning ดังนี้   1.ทำให้เกิดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนในวงกว้าง ซึ่งใช้การถ่ายทอดผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น  คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต  สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียมก็ได้ 2.เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต   เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์สามารถเก็บได้ตลอดไป เรียกใช้งานง่าย ได้ตลอดเวลา 3.เนื้อหาที่ทันสมัย  ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ผู้สอนจำนวนมากสามารถอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา 4.ค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5.มีการจดจำที่ดีขึ้น  เพราะผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาตามความถนัด และความสนใจของตนเอง 6.เป็นการเรียนที่ผู้เรียนจะได้รับ เนื้อหาเหมือนกันทั่วประเทศ 7.ทำให้ผู้สอนสามารถติดตามการเรียนของผู้เรียนได้ตลอดเวลา และ วัดผลการเรียนด้วยตัวเองหรือครูได้อัตโนมัติ […]