การเรียนแบบดั้งเดิม VS การเรียนแบบออนไลน์

นักเรียนในอเมริกานั้นมีวิธีมากมายที่จะได้รับปริญญา ไม่ว่าจะเป็นการได้อนุปริญญาจากการเรียนวิทยาลัยชุมชน, การเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากการเรียนมหาวิทยาลัยทั่วไป และการได้ ปวส. จากการเรียนอาชีวะศึกษา เป็นต้น  แต่ในปัจจุบันได้มีอีกหนึ่งทางเลือกเพิ่มขึ้นมา นั่นคือ มหาวิทยาลัยออนไลน์ ที่เปิดให้นักเรียนสามารถสมัครเรียนในระดับใดก็ได้ตามที่ได้กล่าวมา แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว การเรียนทั้งสองแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบดั้งเดิม หรือการเรียนแบบออนไลน์  ก็ต่างมีข้อดี ข้อเสียและลักษณะที่แตกต่างกันไป  ดังนี้

 

การเรียนแบบออนไลน์

 

 

การเรียนแบบออนไลน์ค่อนข้างเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนลงไปได้ อีกทั้งยังสามารถเรียนได้แม้จะอยู่ที่บ้านและในเวลาที่ต้องการ  โดยมหาวิทยาลัยออนไลน์ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในอเมริกาขณะนี้ คือ the University of Phoenix, Kaplan University และ DeVry University ที่มีการเปิดระบบการเรียนออนไลน์ แต่อย่างไรนั้นก็มีตัวมหาวิทยาลัยจริงตั้งอยู่ในหลายรัฐ

โดยนักเรียนที่เรียนแบบออนไลน์ สามารถเรียนได้ทั้งระดับอนุปริญญา,ปริญญาตรีและปริญญาโท โดยเปิดให้กับคนไม่จำกัดอายุและเหมาะกับนักเรียนที่มีแรงกระตุ้นและแรงจูงใจที่ดี  นอกจากนี้การเรียนแบบออนไลน์ยังเป็นผลดีสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างมาก เพราะพวกเขาสามารถได้รับวีซ่าสำหรับการเรียนในอเมริกา ทั้งๆที่พวกเขาเรียนแบบออนไลน์อยู่ก็ตาม!!

ข้อดี

ค่าเล่าเรียนถูกกว่า, มีโอกาสในการเรียนจบเร็วกว่า, มีเด็กในชั้นเรียนหรือในหนึ่งรุ่นน้อยกว่า, ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก อีกทั้งยังได้โอกาสในการได้วีซ่าไปอยู่อเมริกาในระหว่างที่เรียนอีกด้วย

ข้อเสีย

ไม่มีการเรียนแบบทั่วไป, ไม่มีโอกาสได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับการเรียนดั้งเดิม เช่นการอยู่หอพัก,การเข้าชมรม,การทำกิจกรรม เป็นต้น  นอกจากนี้ จำนวนและประเภทของปริญญาที่เปิดก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยออนไลน์

 

การเรียนแบบดั้งเดิม

 

การเรียนในมหาวิทยาลัยจริงๆหรือการเรียนแบบดั้งเดิมนั้น เป็นสิ่งที่นักเรียนต่างชาติต้องการจากคำว่า “เรียนต่ออเมริกา” เพราะพวกเขาจะได้พบกับการเรียนแบบทั่วไป, การได้อยู่ในมหาวิทยาลัยที่สวยงาม, ได้อยู่หอ, ได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เรียกว่า ‘university experience’

โดยจุดต่างสำคัญระหว่าง การเรียนแบบดั้งเดิม และการเรียนแบบออน์ไลน์ ก็คือ นักเรียนต่างชาติมีตัวเลือกในการเรียน แทนที่ต้องเรียนวิชาตามที่หลักสูตรบังคับ

การเรียนแบบดั้งเดิมนั้น จะมีขนาดของชั้นเรียนแตกต่างกันไปในแต่ละวิชา, ภาคเรียน, สาขาและมหาวิทยาลัย  และมีการกำหนดอายุสำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรีที่ 18-22 ปี ส่วนการเรียนในระดับปริญญาโทและเอกนั้นจะยืดหยุ่นมากกว่าเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าใดก็สามารถเรียนได้

ข้อดี

มีตัวเลือกในการเรียนเยอะกว่า, มีโอกาสในการทำงานในมหาวิทยาลัย, มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า และได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ข้อเสีย

ค่าใช้จ่ายสูงกว่า, ข้อกำหนดคุณสมบัติในการเข้าเรียนเยอะและเข้มงวดกว่า แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและระดับการศึกษา

 

 

อ้างอิงจาก : https://www.hotcourses.in.th/study-in-usa/applying-to-university/online-degrees-vs-traditional-degrees/