เหมาะกับใคร ?

คืออะไร ?

ดาวน์โหลด

Content Center

แอปพลิเคชันใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

คู่มือการติดตั้ง : Android, iOS, Windows
คู่มือการใช้งาน : ทุกระบบปฏิบัติการ

Authoring Tool

โปรแกรมสร้างเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการติดตั้ง : Windows คู่มือการใช้งาน : Windows

Local Content Server

ระบบให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการติดตั้ง : Windows คู่มือการใช้งาน : Windows

Content Verification System

ระบบตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการติดตั้ง : Website คู่มือการใช้งาน : Website

ดียังไง

สถิติเนื้อหา

สมาชิกใหม่

สมาชิกผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

อันดับเนื้อหา ทั้งหมด

สถิติเนื้อหา

120

40

30

87

11

58

53

32

สถิติผู้ใช้งาน

นักเรียน นักศึกษา

ครู/อาจารย์
909

บุคลากรทางการศึกษา
987

ศึกษานิเทศก์
879

บุคคลทั่วไป
63

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

บทความ

กิจกรรม

ช่องทางการดาวน์โหลดและเข้าถึงแอปพลิเคชัน OBEC Content Center