เหมาะกับใคร ?

คืออะไร ?

ดาวน์โหลด

Content Center

แอปพลิเคชันใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

คู่มือการติดตั้ง : Android, iOS, Windows
คู่มือการใช้งาน : ทุกระบบปฏิบัติการ

Authoring Tool

โปรแกรมสร้างเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการติดตั้ง : Windows คู่มือการใช้งาน : Windows

Local Content Server

ระบบให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการติดตั้ง : Windows คู่มือการใช้งาน : Windows

Content Verification System

ระบบตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการติดตั้ง : Website คู่มือการใช้งาน : Website

โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้

สื่ออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์

 

เกมการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

         

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ดียังไง

caret-down caret-up caret-left caret-right

นางกัญญาภัทร มุสิกะโปดก
พนักงานขาย

สามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าใช้ OBEC Content Center ได้ทั้ง ครู เด็ก ผู้ปกครอง เหมือนเป็นศูนย์รวมของข้อมูลการศึกษา

นางสาวรุศยามล รักดี
ธุรกิจส่วนตัว

คุณแม่วางใจและอุ่นใจ เมื่อลูกเข้าใช้งาน OBEC Content Center มีประโยชน์มากสำหรับลูก ส่งเสริม การเรียนรู้ได้ ไม่ตกเทรนด์

ด.ญ.อภิญญา ฝาชัยภูมิ
อายุ 9 ขวบ ป.4

ชอบค่ะ ค้นหาข้อมูลได้ง่าย และเป็นตัวช่วยสำหรับหาข้อมูลทำการบ้าน

ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ธนศิริพัฒนกิจ
อายุ 8 ขวบ  ป.3

โรงเรียนสาธิตบางแก้ว กรุงเทพฯ หนูชอบค่ะ มีอะไรให้ดูมากมาย

แกลอรี่

สถิติเนื้อหา

สมาชิกใหม่

สมาชิกผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

อันดับเนื้อหา

กีฬา กีฬา มากกว่ายาวิเศษ
นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย
ธันวาคม 2558 ปีที่ 71 ฉบับที่ 3

ART OF COPYCAT
นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย
ธันวาคม 2558 ปีที่ 71 ฉบับที่ 4

VALUE CREATION
นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย
ธันวาคม 2558 ปีที่ 71 ฉบับที่ 5

FASHION
นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย
ธันวาคม 2558 ปีที่ 71 ฉบับที่ 7

GOOD IS IN THE DATA
นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย
ธันวาคม 2558 ปีที่ 71 ฉบับที่ 12

สถิติเนื้อหา

120

40

30

87

11

58

53

32

สถิติผู้ใช้งาน

นักเรียน นักศึกษา
909

ครู/อาจารย์
909

บุคลากรทางการศึกษา
987

ศึกษานิเทศน์
879

ผู้ใช้งานทั่วไป
63

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ใช้งาน

แนะนำการใช้งาน

ด้านอื่นๆ

บทความ

กิจกรรม

ช่องทางการดาวน์โหลดและเข้าถึงแอปพลิเคชัน OBEC Content Center