รายละเอียด

คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC CONTENT CENTER) ที่รองรับการจัดเก็บและให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ครอบคลุม 3 ระบบปฏิบัติการ iOS, Android และWindows 8 ครอบคลุม นักเรียน คุณครูและบุคคลากรทางการศึกษา ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และรองรับการจัดเก็บตามมาตราฐานห้องสมุด

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่น 1.0.1

Ver.1.0.1 Update Info
  • - Minor bugs fixed.
  • - iOS 8.0 Complete Update.

ดาวน์โหลด

รูปภาพตัวอย่าง

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ (02) 288 - 5518 อีเมล์ contentcenter@obecmail.obec.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ