รายละเอียด

เครื่องมือสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (OBEC AUTHORING TOOL) พร้อมทั้งสามารถอัพโหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์อื่น เข้าสู่คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC CONTENT CENTER) และรองรับระบบปฏิบัติการ Windows

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่น 1.0.0

Ver.1.0.0 Update Info
  • - Minor bugs fixed.

ดาวน์โหลด

รูปภาพตัวอย่าง

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ (02) 288 - 5518 อีเมล์ contentcenter@obecmail.obec.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ